Начало

 

Безизкопен ремонт на канали

Non-excavation technology for repair and maintenance of drains

Безизкопен ремонт и профилактика на канали

В много случаи при тръбните инсталации и подземните комуникации възникват различни по вид проблеми. Това може да са разместени тръбни връзки, прораснали корени, пукнатини, налепи и други дефекти, причиняващи запушвания, течове, нарушаване на целостта, прекъсване на комуникации и други.

Non-excavation repair of sewerage, water and other drain systems

Видеодиагностика на канали

Много често при експлоатация на тръбните съоръжения възникват различни проблеми. Трудно е да се пристъпи към тяхното отстраняване, без да са установени конкретните причини. С нашите роботи и камери можете да видите тръбите от вътре.