Метод

След инспекция и преценка на състоянието на тръбата, без значение от вида и приложението и, роботи прочистват съоръжението и подготвят за саниране дефектиралите участъци.
В нуждаещата се от саниране тръбна система се вкарва новата тръба под формата на гъвкава консистенция. Тръбата се издува с въздух под налягане и се втвърдява. Роботи контролират с камери и датчици параметрите на целия процес. По време на ремонта наземните и сградни комуникации не прекъсват. Не се извършат изкопни работи и не се налага възстановяване на пътища и други наземни съоръжения. Както вече споменахме, методът е еднакво приложим както за тръби с вече нарушена цялост, така и за здрави тръби с цел удължаване на безопасния им експлоатационен живот. Санирането може да се извърши в тръби с различен диаметър, като оптималният диапазон за работа на роботизираната техника е от Ф70 до Ф1000. Крайният резултат е нова тръба с по-тънка стена, но и по-здрава, разположена в обвивката на старата.