Приложение на метода

Санирането на тръбни системи е метод приложим с еднаква сила и успеваемост в тръби с различно предназначение и вид, а именно:

  • При канализационни системи – методът е ценен при ремонта на канализационни системи, тъй като спестява време и разходи за копаене и възстановяване на наземни и подземни комуникации. Важното е да се знае, че методът е приложим както в стари тръби с вече нарушена цялост, така и в нови с цел профилактика и удължаване на експлоатационния период.
  • При водопроводни системи – ценното тук е, че не се замърсява тръбата или водохранилището, тъй като роботите не отделят изгорели газове или други отпадъчни и опасни за здравето на хората газове или субстанции. Използва се специална нетоксична смола.
  • При въздуховоди – роботите ни могат да работят и санират тръби, до които е невъзможно да се достигне със стандартни методи за ремонт. За ремонта на аспирационни тръби е необходимо да се разбиват стени и тавани, това може да бъде спестено с нашата техника.
  • При тръби за кабели – изкопните ремонти на подобни тръби са невъзможни, защото са свързани с прекъсване на важни комуникации. Ние успешно извършваме ремонти и санирания на проблемни участъци в подобен род тръбни инсталации.