Метод

С помощта на камери с висока чувствителност и роботи установяваме причината за множеството проблеми в тръбните системи. С нашите роботи и камери можем да направим цялостна профилактика на тръбопроводи, въздуховоди и други тръбни системи. Установява се дали има напуквания или нарушения в целостта на тръбите.
Установяваме щетите и вариантите за ремонт.

След приключване на видеодиагностиката Вие ще получите запис на твърд носител, на който ще видите състоянието на тръбата.