Приложимост на метода

Видеонаблюдението на тръбни системи е метод с широко приложение в почти всички видове тръбни системи и инсталации. Това е така, защото нашите роботи и камери са с различни размери и могат да проникват в тръби и пространства с различен цолаж и големина. Роботите ни могат да инспектират тръби с различна гладкост, от каменинови или циментови тръби до гладки, тръби за питейна вода или въздуховоди.

Основните системи, в които методът намира приложение и е най-ефикасен са:

  • Канализационни системи – с помощта на нашата техника можете да разберете какви са проблемите в канала Ви без да копаете. Това ще Ви спести много време и разходи, тъй като при последващ ремонт ще отремонтирате само проблемния участък, а не цялата тръба;
  • Водопроводни системи – при инспекцията на водопроводи роботите и камерите ни са изключително ефикасни. Питейната вода няма да бъде замърсена, тъй като роботите ни не отделят вредни газове и вещества;
  • Въздуховоди и аспирационни инсталации – както споменахме, роботите ни са с различни размери и могат да ревизират пространства с различна големина. Често за ремонта на въздуховода е необходимо да се разрушават стени и фасади. Ако преди това сте инспектирали състоянието му, ще знаете къде точно е проблема. Ние можем да извършим видеонаблюдение както на хоризонтални, така и на вертикални трасета;
  • Тръби, през които преминават кабели и подземни комуникации – благодарение на високия клас оборудване, камерите могат да извършат инспекция въпреки наличието на кабели и други препятствия;
  • Нефтопроводи – методът е приложим при инспекцията и на нефтопроводи, с цел локализиране и отстраняване на различни проблеми;
  • Инспекция на монтажни работи – камерите могат да извършат инспекция на монтажни дейности – заварки, спойки, съединения и др.

Методът е приложим и при инспекция на всякакъв вид инсталации и пространства, до които иначе не може да се достигне по стандартен начин.