Видеодиагностика на канали

Видеодиагностиката на канали е услуга, която ще Ви помогне да откриете проблема за запушването на Вашата канализационна инсталация.
С помощта на високочувствителна камера може да видите канала „от вътре”.

При чести запушвания е препоръчително да направите диагностика, за да разберете каква е причината за редовните проблеми. Това може да са сраснали корени, слягане на земни маси, които са смазали тръбите, размествания при камениновите връзки и др.

След извършване на диагностика на канала ще знаете какъв е проблема и ще може да вземете мерки за отстраняването му. Навременното локализиране на причинителя за запушванията ще Ви спести финансови средства и време, прекарано в търсене на фирми и майстори.

Методът за видеодиагностика на канали е приложим във водосточни тръби, хоризонтални и вертикални канали и отклонения. Камерите ни са с дълги жила, което позволява работа на големи разстояния и дълбочини в канализационната инсталация.

След приключване на видеодиагностиката и обследването ще получите запис с високо качество на твърд носител.

Методите за видеодиагностика на канали позволяват посредством видеокамери с висока резолюция да се проникне във вътрешността на всякакви тръби и канали. Камерите са различни по размери и модел, като всички са пригодени за снимане в пълен мрак. Някои камери са самоходни, управлявани дистанционно, с въртящи се глави, за обхващане на по-голям периметър и други технически особености, необходими за качествени снимки във вътрешността на тръбите. Маневреността на техниката позволява да се заснемат качествени изображения, като в това време не се спира експлоатацията на тръбите.


Видеокамерите са водоустойчиви, с много здрава конструкция, пригодена да издържи на екстремни условия като вода, студ, замърсявания от различен тип.
Видеодиагностиката на канали е приложима преди аварийни или планови ремонти, за по-добро планиране на ремонтните действия. Има ситуации, при които без видеодиагностика на състоянието на каналите ремонтът е невъзможен. В случаите, когато има повреда, а не се знае точното и местонахождение, видеодиагностиката дава нужната информация. Така ремонтните действия се насочват точно към мястото на повредата, което спестява много време, разходи и труд.


Камерите изпращат видео сигнал в реално време на монитор, където специалисти могат да наблюдават директно случващото се в канала. В същото време се прави запис на DVD, който може да се прегледа за уточняване на детайлите. Тази методика позволява да не се работи на сляпо, а да се знае точно къде е възникнала повредата и да се планират действията по отстраняването и.

Видеодиагностика на канали се използва не само преди, а и след завършване на ремонти в канали, тръби и други системи. Чрез нея се проследява качеството на извършената работа, за да се отстранят евентуални пропуски. Модерната технология за видеодиагностика се прилага при почти всички случаи на повреди, запушвания и замърсявания на канализации и тръби от всякакъв тип. Това е и първа крачка при безизкопни ремонти на канали, чрез която се прецизират действията на работниците, установява се обема на работата и нужните материали още преди започване на ремонта.