Прочистване на канали

Много често запушването на канализацията е в следствие на наслоявания от органичен и неорганичен характер.

С помощта на специално оборудвани автомобили в компрометирания участък от канализационната инсталация се вкарва вода под високо налягане, която го прочиства и продухва.

Продухването и прочистването е различен технологичен метод от отпушването. Продухването и прочистването е приложимо преди запушване на канализацията.

Съветваме Ви да правите годишно поне едно прочистване на канализационната инсталация в сграда си. Това ще предотврати последващи разходи.